Bejelentkezés az ügyfélkapuba

InnoSped ideális fuvarszervező

Logisztikai algoritmus

Részletek

Üzletkötői modul

Részletek
Szolgáltatás
Leírás

Optimális útvonal
A modult belföldi fuvarozóknak ajánljuk. Segítségével könnyedén rögzíthetjük az adott napi fuvarfeladatokat, rakományokat, időkapukat és a rendelkezésre álló járműparkot. Az algoritmus ezután a kiválasztott heurisztikán megfelelően (legkevesebb km, legnagyobb biztonság, legkisebb költség) alapján képes kiszámítani, hogy milyen pakolási és kiszállítási ütemezés alapján végezzük el a feladatokat.

Erőforrás tervezés
Szállítmányozó és logisztikai cégeknek rengeteg fejtörést okoz, hogy melyik járművel, milyen útvonalon és milyen megoszlásban végezzék el az adott napra vonatkozó logisztikai feladatokat. Nagyon sok szempont egyidejű párhuzamos vizsgálatára van szükség, hogy a leghatékonyabb szállítás valósuljon meg. A szállítandó áru mérete a célállomások, az autók terhelhetősége, az optimális fel és lerakodás és a megfelelő ütemezés mind-mind olyan tényezők, amelyek nagyban befolyásolják logisztikai feladatok optimális ellátását.
Szolgáltatás
Leírás

Üzletkötők

Az Üzletkötők modult a területi képviselőkkel, értékesítői hálózattal dolgozó cégek számára ajánljuk. A munkatársakhoz hozzárendelhetőek egy vagy több hetes ciklusokban meghatározott túratervek, illetve az üzletkötő területéhez tartozó boltok, telephelyek, címek.

A WebEye járműkövetés segítségével az InnoSped kimutatást készít az üzletkötő útvonaláról, járműhasználatáról, valamint ellenőrzi a túratervek, látogatások teljesülését.

Az InnoSped vállalatirányítási rendszer az üzletkötők mindennapi munkáját is támogatja. Az üzletkötői modul segítségével árajánlatok, kérdőívek generálhatóak. Az ügyféllel történő kapcsolattartást, ügyfélkezelést naptárbejegyzések, automatikus figyelmeztetések, kérdőív rendszer segíti.


Útvonal

Az InnoSped útvonal modulját főként túrákra épülő szállítmányozási és értékesítési profillal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk. A rendszerben összeállítható munkatársra, valamint autóra delegálható többféle túraterv, melynek teljesítése a WebEye segítségével naprakészen és automatikusan ellenőrizhetővé válik az InnoSped rendszerében.

Az útvonal funkció által új túraútvonalakat hozhatunk létre, melyek elnevezhetőek, partnerhez köthetőek, megadható a látogatás/szállítás gyakorisága és a pontos időkapu/dátum is.

A túrák normázhatóak is, ami azt jelenti, hogy megadható bármely két pont közötti, illetve egy adott túrára kiszabott norma km. A menetlevelekből és a WebEye segítségével kiszámítható és kimutatható a normától való eltérés.

Kimutatások/kontrolling

Részletek

Számlázás/pénzügy

Részletek
Szolgáltatás
Leírás

Menetlevél alapú kimutatások

A menetlevélnek köszönhetően lekérdezhető, hogy melyik sofőr a hónap mely napjain dolgozott; a lekérdezés módja történhet WebEye-ból, vagy felvitt menetlevélből. Továbbá, WebEye-ból vagy felvitt menetlevélből lekérdezhető az adott sofőrnek adott hónapra kifizetendő napidíj.

A menetlevél kimutatás az összes felvitt menetlevelet listázása sorszám szerint; adott sorszámra kattintva megtekinthető és módosítható a menetlevél.

A menetlevél hiány a km óra állások alapján kiszámolt adott időszakra vonatkozó menetlevél hiányt mutat ki.

A rakomány kimutatás az előkalkulációban tervezett, valamint a ténylegesen elszállított mennyiségek szerint készült kimutatás, amely segítséget nyújt a speditőrnek, milyen rakományú fuvarokat érdemes vállalni.

A tankolási kimutatás az adott jármű adott időszak alatti tankolásainak listázását jelenti, részletes lekérdezés esetén WebEye POI-k segítségével a tankolás helyszínét is mutatja.


Pénzügyi kimutatások

A kontrolling szerves részét képezik a pénzügyi kimutatások is. A banki tranzakciós riportok és a kimenő, bejövő számlaforgalom integrált működésének köszönhetően egyszerűen és gyorsan, bármely pillanatban lekérhetőek pénzügyi információk a rendszerből, a cashflow- tól a lejárt határidejű tartozásokig.

A gazdasági modul segítségével átfogó kalkulációkat végezhetünk, melyek alapján reális teljesítmények alapján kapják az alkalmazottak a bérüket, bármikor a cég bármely szegmensére költség és bevétel kimutatást kérhetünk le, ezáltal könnyen feltárhatóak a cég hatékony részei és azok, ahol korrekcióra van szükség. A gazdasági modul javítja a cég működési hatékonyságát, mivel egzakt pénzügyi információkat biztosít a döntéshozók számára. A rendszerben lévő jogosultsági rendszerek biztosítják, hogy minden felhasználó csak olyan adatokhoz férjen hozzá, melyek számára engedélyezettek.


Bér és teljesítmény kimutatások
Az InnoSped kimutatásai a bérek kiszámításához is hasznos segítséget nyújtanak. A rendszer képes számos különböző bérfizetési struktúrát alkalmazni, a juttatások, bér, a levonások és az ösztönzők kiszámításától a napidíjszámításon át egészen a cafeteria rendszerig. Az InnoSped azonban nemcsak a gépjárművezetők teljesítményének mérésére alkalmas. Munkaidő nyilvántartó moduljaink, valamint a fuvarnapló kimutatásai segítségével a fuvarszervező kollégák közötti teljesítményösztönző versenyt is élénkítheti az InnoSped bevezetése.

Üzemanyag kimutatások

Üzemanyag fogyasztással és felhasználással kapcsolatos kimutatásaink dinamikusan paraméterezhetőek, több, különböző aspektusból vizsgálják az üzemanyag fogyasztást. Az integráció célja, hogy ugyanazon eseményről, folyamatról, mint például egy tankolás, vagy egy járat, minél több forrásból származó információt egy közös, könnyen és gyorsan kezelhető, érthető platformon foglaljunk össze és kezeljünk. Az egyik legfontosabb feladat a betankolt és a ténylegesen elfogyasztott üzemanyag mennyiségek minél gyorsabb, naprakészebb és pontosabb összevetése, anomáliák kiszűrése. Emellett hatékonyabb vezetésre ösztönző, egyéni teljesítmények összevetésére alkalmas üzemanyag megtakarítási/túlfogyasztási lekérdezésekkel, hivatalos üzemanyag elszámolással, havi és járati üzemanyag fogyasztással és - járműkövető egységgel felszerelt autók esetében - átfolyási adatok felhasználásával készített kimutatásokkal törekszünk ügyfeleink számára hasznos és nélkülözhetetlen megoldásokat szolgáltatni.

A fogyasztások kimutatásában adott hónapra, járművekre vetített havi bontásban lekérdezhető a fogyasztás; a táblázat számol APEH normával, saját normával, WebEye CAN –es és GPS szerinti km-ekkel, valamint bizonylatok szerinti fogyasztással.

Szolgáltatás
Leírás

Kintlévőség kezelés

Az InnoSped pénzügyi modulja kintlévőség kezelési funkciókkal is rendelkezik. A rendszerből kiállított számlák teljesítési határidejét partnerenként figyeli a rendszer. A késedelmes teljesítésekre automatikus figyelmeztetésekkel reagál a rendszer, fizetési felszólítást generál, valamint késedelmi kamatot számít. A fizetési felszólítások több szintűek, a lejárt tartozások ideje, illetve a teljesítetlen számlák mennyisége szerint szigorodnak.

A fizetési felszólítási lista partnerekre, devizákra és összegre listázható, több, különböző paraméter szerint leválogathatóak a lejárt tartozások. Minden partnernél figyelhető a lejárat dátuma, az azóta eltelt napok száma, a részteljesítések után fennmaradó hátralék, illetve a partner nevére már kiállított felszólítások, és a még felszólításra váró tételek listája.


Költségrögzítés

A költségrögzítés modul segítségével a programba képesek vagyunk saját költséghely struktúra, valamint belső költséghelyek (munkatársak, járművek) szerint is költségeket rögzíteni. A költségeket ezután képesek vagyunk időalapon kimutatni, valamint felhasználhatjuk a járatok eredményének kimutatásához is.

A bejövő számla menüpont a költség modullal integrálható, így a számlán szereplő tételek a cég költségstruktúrájának megfelelően költséghelyhez rendelhetőek, ezzel segítve a kontrolling hatékony működését és a teljes körű költségkimutatás elkészítését.


Bejövő számlák
A bejövő számlák a pénzügyi modul részét képezik. Gyakorlatilag a költségszámlák az alvállalkozóktól érkező számlák, illetve a cég számára kiállított összes számla tartozik ide. Jelentősége nem abban rejlik, hogy a bejövő számlák rögzíthetőek, és ezáltal nyilvántarthatóak, hanem az, hogy a bejövő számlák teljesítési határidejét a rendszer figyeli, automatikus figyelmeztetéseket küld a lejáratokra, a modul integrálható bankszámlával, így a kimenő utalásokkal könnyedén összevezethető a teljesítés.

Számlázási beállítások
A partner adatlapján megadható számlázási beállítások is az automatikus számlázást hivatottak segíteni: beállíthatóak a szerződésben, megbízásban megadott számlázási és árfolyam feltételek, melyek átemelődnek a konkrét számlára, így nem kell minden alkalommal újra minden elemet rögzíteni. A fuvarok közvetlen számlázásával a rendszám, a viszonylat és minden a számlán megjelenítendő feltétel átemelésre kerül a fuvarból, valamint az integrációnak köszönhetően a számla a fuvarszakaszoknak megfelelően bontásra is kerül.

Számlázás

A számlázó modul több nyelvű, beépített árfolyamkövetéssel, valutaváltóval, automatizált funkciókkal, a számviteli előírásoknak megfelelő, jogszabály konform működésével megfelel minden teljes körű számlázó rendszertől elvárt követelménynek. Az esetben az InnoSped fuvarfeladatait és kimutatásait integráljuk a számlázó modullal, így lehetővé téve a fuvarok automatikus számlázását. Ezáltal a pénzügyi részleg munkája is nagyban leegyszerűsödik, felgyorsul, illetve a fuvarfeladatok egyszeri rögzítése után egy kattintással számlázható a fuvar.

Az InnoSped számlázó moduljának célja a lehető leggyorsabb, leghatékonyabb működés elérése, segítése, a legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb számla kiállítása.

Járat és fuvarszervezés

Részletek

Járműnyilvántartás

Részletek
Szolgáltatás
Leírás

Fuvarnapló
A fuvarnapló szemlélteti az összes fuvar listáját és előrehaladását. Szűrhetünk állapotra, a fuvarfeladat számára, partnerre, fuvar végrehajtóra (alvállalkozó vagy saját), járműre és időintervallumra.

Járműbeosztás
A járműbeosztás - hasonlóan a sofőrbeosztáshoz - egy lekérdezési felület, amely menetlevélből, WebEyeból, vagy terv adatokból adott hónapra kilistázza az összes jármű havi beosztását – melyik, mikor, melyik sofőrrel, mely fuvarokban dolgozott.

Sofőrbeosztás
A sofőr beosztás egy lekérdezési felület, amely menetlevélből, WebEyeból, vagy terv adatokból az adott hónapra kilistázza az összes sofőr havi beosztását – ki, mikor, melyik járművön, mely fuvarokban dolgozott.

Járatelszámolás
A járatelszámolás segítségével menetleveleket rögzíthetünk az adott járműhöz, járathoz rendelt fuvarfeladatokat pontosíthatunk, valódi időkapukat és valós súlyokat adhatunk meg (a fuvarok közvetlen számlázása ezután válik lehetségessé). A rendszer elkészíti a járati üzemanyag elszámolást az adott hónapra érvényes APEH normával, megtakarítással, túlfogyasztással. A járatelszámolás képes a járatokat összesíteni, járat alatt elfogyasztott üzemanyag, díjak, karbantartások, amortizáció, bevétel, és eredmény alapján.

Járatszervező

Fuvarfeladatok járatba szervezése:

Az InnoSped kialakításakor célul tűztük ki, hogy minél több nemzetközi és belföldi szállítmányozással foglakozó cég igényeit tudjuk teljes körűen kiszolgálni. Az InnoSped járatszervezőjét is igyekeztünk rugalmasan kialakítani, hogy számos különböző fuvarszervezési folyamathoz is alkalmazható legyen.

A járműszervező figyelmeztet, ha a járatot teljesítő autó és sofőr engedélyei hamarosan lejárnak, esetleg a jármű/sofőr nem rendelkezik a járat elvégzéséhez szükséges, a fuvarszervező által megadott engedélyekkel.

A járatszervezőben kiadható útvonal és tankolási utasítás is. A járatszervező felületen kiadható ellátmány (házipénztárból), nyomtatható utasítás, valamint a WebEye integrációnak köszönhetően a fuvar azonnal kiküldhető a sofőrnek, az autón lévő PNA kommunikációs egységre.


Fuvarfeladatok

A fuvarfeladat a fuvarszervezés kulcsfontosságú alappillére, több szintű, igény szerint bővíthető kalkulációkkal. A fuvarfeladatot minden esetben partnerhez kell kötni. A fuvarfeladat szervezés az egyszerű, keretszerződésben rendszeresen vállalt fuvar egy kattintással történő másolásától egészen a különböző vállalási díjtípusokkal és árkategóriákkal elvégzett kalkulációk készítéséig számos szinten és módon történhet. Az InnoSped fuvarfeladat összeállításának célja, hogy az adott megbízásra, ajánlatkérésre, minél gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb reakciót tegyen lehetővé.

A fuvarfeladatból egy kattintással árajánlat generálható, kiküldhető a megbízónak azonnal üzenetben, a rendszer automatikusan elkészíti a megbízás visszaigazolást, alvállalkozói fuvarfeladat esetén az alvállalkozó részére a megbízást.

Szolgáltatás
Leírás

Üzemanyag, tankolások kezelése

Az InnoSped integrált működése lehetővé teszi a üzemanyagkút hálózatok által küldött tankolási információk kezelését. A kútról érkező lekérdezések, riportok importálhatóak a rendszerbe. Ne pazaroljon időt üzemanyag bizonylatok kézi rögzítésére, excel táblák vezetésére, és hetekkel később elkészülő kimutatások összeállítására. Az InnoSped segítségével egyszerűen, gyorsan és naprakészen állítható össze „teletank” kimutatás, tankolási kimutatás, üzemanyag elszámolás.

Az InnoSped segítségével egy felületen kezelhető a kutakról, a menetlevélről, valamint a járműkövető egységről küldött tankolási információ, melyet a rendszer számos kimutatás elkészítéséhez automatikusan felhasznál.

Az InnoSped tankolási modulja minden nagyobb kúthálózattal képes kommunikálni, a kútról érkező információk egyszerűen, napi szinten beemelhetőek a rendszerbe megkönnyítve ezzel az üzemanyag elszámolással, tankolások nyilvántartásával, üzemanyag kimutatások készítésével foglalkozó munkatársak mindennapi feladatait.


Fuvar tartozékok

A fuvar tartozékokban különböző típusok, pl. üzemanyag kártya, autópálya matrica, tankoló kártya adhatók meg, továbbá ezek listázhatók is azonosító, típus, megnevezés, érvényesítés, felhasználóhoz vagy munkatárshoz rendelés, mozgatás, illetve visszavétel alapján.


Üzemanyag norma

A funkció segítségével lehetőség nyílik az üzemanyagnorma valós meghatározására a megtett útvonalak és a szállított mennyiségek (kg) tekintetében. A rendszer által kiszámított üzemanyagnormák összevethetőek a CANBUS-ból nyert adatokkal ezáltal könnyen megállapítható, hogy a fogyasztás megfelel –e a reálisan elvárható adatoknak.

Ahhoz, hogy a rendszer kiszámolja a pontos üzemanyagnormát csak arra van szükség, hogy az adott időszakra és járműre vonatkozólag rögzítésre kerüljenek a rendszerbe az indulási és érkezési pontok valamint az, hogy az adott állomások között milyen terhelés volt a járművön. Az adatok megadásával az adott szállítási pontok között külön-külön és összesítve is lekérhetjük az üzemanyag normára vonatkozó adatokat.


Guminyilvántartás

Az InnoSped minden részletre kiterjedő gumi nyilvántartó modulja átláthatóvá, rendszerezhetővé teszi az autógumi készletet. A program segítségével pár kattintással naprakész információt kaphatunk a gumi pontos pozíciójáról, arról, hogy melyik autó, melyik tengelyén van, a felszerelés óta hány km-t futott, vagy éppen raktárban van-e.

A guminyilvántartás a későbbi költségelemzéseknél is segítséget nyújthat, mivel gyártónként, mintázatonként, típusonként rendszerezhetőek a gumik, így a különböző gumik élettartama, története segíthet a beszerzési döntések meghozatalában.

Az InnoSped nyomon követi a járműveken lévő gumiabroncsok adatait és futásteljesítményüket, ezek alapján átlátható és naprakész adatokat biztosít a járműveken futó gumiabroncsok állapotáról és figyelmeztet a szükséges karbantartásokra, cserékre.


Járműadatok

Az egész flottára kiterjedő nyilvántartás műszaki adatok, dokumentációk, engedélyek szakszerű nyilvántartása. A járműokmányok érvényességének figyelése, automatikus figyelmeztetések a lejáratra. Az InnoSped járműnyilvántartása naprakész információkkal látja el a fuvarszervezőt, valamint a műszaki munkatársakat a jármű állapotára és kihasználtságára vonatkozóan. A WebEye dobozzal felszerelt járművek esetén a flotta teljes útvonal, fogyasztási és kommunikációs adatai is egyszerűen és gyorsan elérhetővé válnak.

Egy sablon jármű adatlapra felvihetővé válik az összes forgalmi engedélyben szereplő, valamint a fuvarozó által fontosnak tartott adat, pl. az adott járműhöz tartozó korrekciók, tankméret stb. A rendszer támogatja a benne szereplő összes járműre történő keresést, rendszám, alvázszám, márka, típus szerint, külön jelzéssel megjelölve a WebEye dobozzal összerendelt és a WebEye adattal nem dolgozó járműveket.

Munkatársak

Részletek

InnoSped ideális fuvarszervező

Részletek
Szolgáltatás
Leírás

Engedélyek lejárata
A rendszerbe épített figyelmeztető modul segítségével programunk figyelmeztet a szoftverbe feltöltött dokumentumok (jogosítvány, ADR engedély, forgalmi stb.) lejáratára elkerülendő ezzel a lejárt dokumentumokhoz köthető büntetéseket. A központ képes beállítástól függő idővel a lejárat előtt e-mailben vagy belső üzenetben figyelmeztetni az érintett felhasználókat.

Bérkalkulációk
A HR modul nemcsak az irodai alkalmazottak teljesítményének mérésére, bérének, juttatásainak kalkulációjára képes: az InnoSped a járműkövető rendszer funkciói segítségével a sofőrök teljes körű bérkalkulációját is segít elkészíteni - figyelembe véve a vezetési illetve pihenőidőt, napidíjat egyéb juttatásokat, valamint a vonatkozó jogszabályokat. (Teljesítmény mérések-értékelések, munkaidő adatok, munkabérek, stb.)

HR nyilvántartás
A HR nyilvántartás segítségével a rendszer az alkalmazottak összes szükséges adatát tárolja, kezeli, ezáltal komplex tervezésre is alkalmas. A rendszer képes az adott fuvarfeladat paramétereit figyelembe véve a legalkalmasabb járműhöz, a legmegfelelőbb sofőrt kiválasztani. A sofőrök mellett a szerelők, fuvarszervezők, adminisztrátorok és egyéb munkatársak nyilvántartását is megvalósítja, ami nagymértékben leegyszerűsíti és pontosabbá teszi a munkaerő menedzsmentet.
Szolgáltatás
Leírás

Alvállalkozók kezelése

Az InnoSpedben lehetőség van alvállalkozói járművek nyilvántartására, alvállalkozói fuvarok szervezésére, és azok megtérüléseinek kimutatására is. A fuvarfeladat rögzítésekor a feladat delegálható alvállalkozóra. Nincs szükség külön alvállalkozói felületen rögzíteni a feladatot, a fuvarfeladat kétirányú kommunikációja egy központi felületen működik. Az alvállalkozó irányába automatikusan generálható a megfelelő feltételekkel ellátott megbízás.

Az InnoSped biztosítja a megfelelő és biztonságos folyamatkezelést, számlázást a megbízó, az ön cége és az alvállalkozó között. Az alvállalkozói kimutatások segítségével, ön bármikor naprakész a döntéshozatalhoz, partneri együttműködések tervezéséhez és szervezéséhez szükséges információk birtokában lehet.


Integrációk
A többi fuvarszoftvertől eltérő módon az InnoSped minden megbízást, feladatot és folyamatot a partnertől indítja, így minden ajánlat, fuvarfeladat, megbízás, annak végrehajtása és pénzügyi teljesítése is a partnerhez kötődik. A CRM modul összeköttetésben áll a pénzügyi modullal is, így az ügyfelek és beszállítók kimenő és bejövő számlái és az ezekhez kötődő költség- valamint kintlévőség kezelés alapját is az ügyfélkezelés jelenti.

Teljes körű ügyfélnyilvántartás
Az InnoSped teljes körű vállalatirányítás többi specializált moduljához hasonlóan, az InnoSped rendszer magját is a CRM modul, azaz a partnerkezelés jelenti. A CRM nem kizárólag az ügyfelek nyilvántartására korlátozódik, magába foglalja a beszállítók, alvállalkozók, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adatainak, dokumentumainak, pénzügyi információinak kezelését, számlázási és bankszámla információkat, a partnernek kiadott ajánlatokat, fuvarfeladatokat, a partner számára létrehozott ügyfélkapu hozzáféréseket.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Itt adhatja meg, hogy mennyi jármű tartozik flottájába.
Amennyiben flottája már rendelkezik járműkövetéssel, megadhatja az alkalmazott követési rendszert.
Kérjük adja meg számmal: háromszor kettő.
 
Kiemelt partnereink